ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

Trải nghiệm thực tế sản phẩm Mazda Tìm hiểu ngay

SẢN PHẨM

NEW MAZDA2

Giá từ: 479.000.000 VNĐ

ALL-NEW MAZDA3

Giá từ: 669.000.000 VNĐ

NEW MAZDA6

Giá từ: 829.000.000 VNĐ

MAZDA 6

Giá từ: 729.000.000 VNĐ

NEW MAZDA CX-5

Giá từ: 829.000.000 VNĐ

MAZDA CX-8

Giá từ: 929.000.000 VNĐ

MAZDA CX-30

Giá từ: 839.000.000 VNĐ

MAZDA CX-3

Giá từ: 629.000.000 VNĐ

NEW MAZDA2 SPORT

Gía từ: 519.000.000 VNĐ

ALL-NEW MAZDA3 SPORT

Gía từ: 734.000.000 VNĐ

MAZDA BT-50

Gía từ: 579.000.000 VNĐ